TRANSFORMATOR 100 W

890,00 kr

Tynn strømledning fra oppvarmede drikkekar kobles til. Transformatoren plugges direkte i kontakt.