TRANSFORMATOR 400 W

1 530,00 kr

Tynn strømledning fra oppvarmede drikkekar kobles til. Transformatoren plugges direkte i kontakt.