TRANSFORMATOR 200 W

1 200,00 kr

Tynn strømledning fra oppvarmede drikkekar kobles til. Transformatoren plugges direkte i kontakt.