OPPVARMET FLOTTØRKAR NED TIL (-30ºC) – Suevia 43A Sibiria

2 400,00 kr

Hestevennlig drikkekar for utebruk som tåler ned til  -30ºC. Vannspeil og temperert vann oppmuntrer hesten til å drikke.

Suevia oppvarmbare drikkekar modell 43A. Skål laget i støpejern, hvit emaljert innvendig. Tåler temperaturer ned til -30ºC.

Karet kan fås i utgave SIBIRIA som tåler ned til -30ºC (180 W). Ta kontakt her om det er aktuelt.

Hestevennlig flottør-drikkekar for utendørs bruk. Karet rommer 3,4 liter og gir konstant vannspeil og temperert vann. Åpent vannspeil og temperert vann er svært bra for å oppmuntre hesten til å drikke, noe som har stor helsemessig betydning. Følsomme hester slipper i tillegg å trykke med mulen på en støyende ventil for å få vann.På grunn av montert varmeelement (24V, 180 W) er drikkekaret frostbeskyttet ned til ca. -30ºC.

NB! På grunn av stor varmekapasitet kan vannet bli for varmt når lufttemperaturen stiger. Det er derfor viktig å ha en termostat som skrur av strømmen til karene ved en viss utetemperatur.

* Oppvarmbart drikkekar med flottørventil.
* Et drikkekar til ca. 15 -20 dyr. Jo lavere temperaturen er jo viktigere er det at det er mange dyr på et drikkested  (for å holde sirkulasjon på vannet).
* Justerbart vannivå, max 6 l/min. ved 5 bar.
* Frostbeskyttet ned til ca. -20ºC.
* Skålkapasitet 3,4 liter
* Varmekapasitet 180 Watt / 24 V
* Vekt 20 kg

Bestilles på mail – ikke tilgjengelig i nettbutikken

Du trenger noe utstyr i tillegg til vannkaret, og vi har det meste du trenger i nettbutikken. Se beskrivelse her:

Som strømforsyning brukes en SUEVIA transformator 24V, 200W (ikke inkl.). Kabelen fra vannkaret plugges i transformatoren, og ledningen fra denne passer i en vanlig kontakt. Er kabelen som følger med vannkaret for kort, er dette standard kabler som kan kjøpes metervis på elektro forretning. Transformatoren plasseres ved kontakten den skal plugges i, og maks 50 m unna vannkaret.

Transformator 50W for varmeelement i flottørkar

Monteres på et isolert termorør av polythylen (plast) som festes til bakken, modell 345 eller modell 348. Termorørets indre diameter er 30 cm, ytre 42 cm. Vannrøret går gjennom termorøret og forstsetter nede i bakken.

43A
Du kan isolere rør med denne isolasjonen som enkelt tres rundt rør og rundt evt. varmekabel:

024-9412633 rørisolasjon

 

 

 

 

På utsatte steder kan vår rørbeskyttelse benyttes:

363-221975 Rørbeskytter

For å slå strømmen til drikkekaret automatisk på eller av ved ønsket temperatur, kan du montere en frostbeskyttelsestermostat før transformatoren.

Suevia termostat

For å lede vann til vannkaret kan for eksempel bruke slike Suevia plastrør som kan skrus sammen. De kan bestilles av oss på forespørsel. Ta kontakt

720-103_089 blå rør

 

 

 

 

Drikkekaret kan tilkobles nedenfra ved hjelp av rørdeler – albue 1/2” x 1/2” (standard utstyr som fås hos rørlegger).
184Jeg gir deg gladelig personlige råd til din stall. Gå inn på kontakt-siden og send meg en e-post derfra!

Hilsen Torhild

 

 

Vekt 20 kg